F
Polityka prywatności

Niniejsza plityka prywatności ("Polityka") wyjaśnia w jaki sposób Geosoft ("Administrator") zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe w związku z dostępem i korzystaniem z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.geosoft.com.pl ("Serwis").

Administratorem danych osobowych jest Geosoft Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Byczyńskiej 2 B, 51-503 Wrocław, Polska

Dane osobowe

1. Administrator przetwarza dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji.

3. Dane osobowe Klienta gromadzone przez Administratora obejmują w szczególności imię, nazwisko, oraz adres poczty elektronicznej.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu realizacji świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji, w szczególności w celu negocjacji handlowych i kontaktu z Użytkownikiem.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Użytkownik ma także prawo do całkowitego usunięcia wszelkich zgromadzonych danych osobowych poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: geosoft@geosoft.com.pl z adresu poczty elektronicznej jaki służył do kontaktu z Administratorem.

6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne.

8. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


Pliki cookies

1. Serwis używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania mechanizmów Serwisu, ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu, tworzenia i zbierania statystyk oraz utrzymania sesji Użytkownika.

4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

5. Użytkownik Internetu wchodząc na stronę Serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć pliki cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies jest możliwe w przeglądarce Użytkownika.

6. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na funkcjonalności Serwisu, a nawet całkowicie zablokować możliwość korzystania z jego funkcji.